Buurtpreventie

VEILIGHEID IN ONZE WIJK; WE PAKKEN DIE SAMEN AAN!

Wonen in een veilige, schone en rustige wijk is voor veel mensen een belangrijke basis om je thuis te voelen. Toch is dat niet altijd en overal vanzelfsprekend. Een actieve bijdrage van buurtbewoners is een belangrijke voorwaarde om dat gevoel te realiseren. In maart 2011 zijn wij gestart met buurtpreventie in onze wijk. Dit in samenwerking met Politie Veldhoven, Stichting Stimulans en Severinus.

Wat is Buurtpreventie?

Kort gezegd is Buurtpreventie het samen veilig en prettig leefbaar houden van onze wijk o.a. door kwaadwillenden geen kans te geven om dat te verstoren! Het gaat bij Buurtpreventie voornamelijk om het voorkomen dat er iets fout gaat. 

Wat kunt u doen?

Het begint vooral door goed op te letten, door alert te zijn op verdachte situaties. Ook kunt u actief bijdragen door zelf te zorgen voor goede sloten thuis en op het huis van de “buren” te letten. Geen waardevolle spullen in uw auto achter te laten, ramen en deuren af te sluiten als u weg gaat, in de gaten te houden of straatlantaarns werken, etcetera. Maar wat nu als u daadwerkelijk iets waarneemt dat u niet vertrouwt of wat niet in orde is? Dan verwachten wij 2 dingen van u:

  1. U meldt het voorval, incident, ongewenste situatie, etc. zelf bij de verantwoordelijke afdeling/instantie. Zorg dat u deze melding snel en duidelijk doet, dan is hij het meest waardevol.
  2. U meldt het ook bij uw straatcoördinator. 

Wat doen wij met uw melding?

Wij hebben binnen onze wijk gekozen voor een actieve houding om het gevoel van veiligheid maximaal te ondersteunen. Daarom zullen de straatcoördinatoren uw melding onderling verspreiden en eventueel aanvullende actie daarop ondernemen. Ook is het mogelijk dat er actief overleg plaatsvindt met onze Buurtbrigadier. 

WhatsApp Buurtpreventie

WhatsApp is sinds 2018 actief binnen de woonwijk de Berkt. Daar waar tot op heden binnen de woonwijk Whatsapp is ingezet rond verdachte situaties blijkt het een zeer doeltreffend en informatief hulpmiddel te zijn. Wel willen we benadrukken om alleen misdrijven en verdachte situaties via WhatsApp te melden. Overige mededelingen zorgen voor teveel ruis en veroorzaken een verminderde alertheid onder de deelnemers. Anderzijds vragen we ook voor begrip bij een vergissing en hierom niet meteen de WhatsApp groep te verlaten.
Bent u woonachtig binnen woonwijk de Berkt en neemt u nog niet deel aan WhatsApp Buurtpreventie, maar zou u hier wel graag aan deel willen nemen? Neem dan contact op met uw straat coördinator en hij zal zorgen dat u toegevoegd wordt.

 

"Buurtpreventie: van bewoners, door bewoners, vóór bewoners!"

Straatcoördinatoren

Remco Kuipéri (voorzitter) Laar (12)  040-2557502 / 06-50845771 rkuiperi@onsbrabantnet.nl
Marc van Run  Hulst (5) 040-2953711 / 06-53146640 m.run2@chello.nl
Lout Meijers Egge  (5) 040-2301719 / 06-53180658 lout.meijers@gmail.com
Jaap van Laatum Roost  (1)  & Berkt (18-30) 040-2537647 / 06-23695148 j.v.laatum@chello.nl
Ad van Akere Platanenlaan (58)  040-2536091 / 06-26868595 ad@vanakere.nl
Claudia Mohns Beier  (11) 040-8426588 / 06-28846957 cmohns@onsmail.nl
Yvonne Spijker Nieuwe Kerkstraat(50a) & Berkt  (1-19) 040-2411908 / 06-37552113 yvonnespijker7@gmail.com
Wim Luijkx Feit (43)  & Tus 040-2543107 / 06-48425973 wgjmluijkx@onsbrabantnet.nl
Riny van de Pol Severinus woningen 040-2586534 / 06-51440828 riny.van.de.pol@severinus.nl
Henk van Hugten Stichting Stimulans 040-253344306-27364650 henk.vanhugten@stimulantsveldhoven.nl
Berrie van Heugten Buurtbrigadier 0900-8844 berrie.van.heugten@politie.nl


 

Meldingen en nuttige telefoonnummers

Omschrijving situatie Wie bellen? Straatcoördinator informeren?
Dringende, kritieke situaties: Alarmnummer 112 Ja, zsm na melding op 112
Minder dringende situaties/ buurtbrigadier: Algemeen meldnummer Politie 0900-8844 Ja, bij voorkeur via e-mail
Ongewenst gedrag door derden in uw leefomgeving Niet direct bellen; eerst zelf in gesprek gaan Ja, achteraf informeren.
De coördinator gaat niet voor u het gesprek voeren
Opmerkingen over bestrating, groenonderhoud en verlichting: Gemeente Veldhoven 040-2584444 Nee
Milieu overtredingen: Milieuwacht 040-2584345 Nee
Algemeen: Gemeentehuis 040-2584411 Nee