Buurtpreventie

VEILIGHEID IN ONZE WIJK; WE PAKKEN DIE SAMEN AAN!

Wonen in een veilige, schone en rustige wijk is voor veel mensen een belangrijke basis om je thuis te voelen. Toch is dat niet altijd en overal vanzelfsprekend. Een  actieve bijdrage van buurtbewoners is een belangrijke voorwaarde om dat gevoel te realiseren. In maart 2011 zijn wij gestart met buurtpreventie in onze wijk. Dit in samenwerking met Politie Veldhoven, Stichting Stimulans en Severinus.

Wat is Buurtpreventie?

Kort gezegd is Buurtpreventie het samen veilig en prettig leefbaar houden van onze wijk o.a. door kwaadwillenden geen kans te geven om dat te verstoren! Het gaat bij Buurtpreventie voornamelijk om het voorkomen dat er iets fout gaat. 

Wat kunt u doen?

Het begint vooral door goed op te letten, door alert te zijn op verdachte situaties. Ook kunt u actief bijdragen door zelf te zorgen voor goede sloten thuis en op het huis van de “buren” te letten. Geen waardevolle spullen in uw auto achter te laten, ramen en deuren af te sluiten als u weg gaat, in de gaten te houden of straatlantaarns werken, etcetera. Maar wat nu als u daadwerkelijk iets waarneemt dat u niet vertrouwt of wat niet in orde is? Dan verwachten wij 2 dingen van u:

  1. U meldt het voorval, incident, ongewenste situatie, etc. zelf bij de verantwoordelijke afdeling/instantie. Zorg dat u deze melding snel en duidelijk doet, dan is hij het meest waardevol.
  2. U meldt het ook bij uw straatcoördinator. 

Wat doen wij met uw melding?

Wij hebben binnen onze wijk gekozen voor een actieve houding om het gevoel van veiligheid maximaal te ondersteunen. Daarom zullen de straatcoördinatoren uw melding onderling verspreiden en eventueel aanvullende actie daarop ondernemen. Ook is het mogelijk dat er actief overleg plaatsvindt met onze Buurtbrigadier. 
 

"Buurtpreventie: van bewoners, door bewoners, vóór bewoners!"

 

Straatcoördinatoren

Remco Kuipéri (voorzitter) Laar (12)  040-2557502
Marc van Run  Hulst (5) 040-2953711 
Lout Meijers Egge  (5) 040-2301719
Jaap van Laatum Roost  (1)  & Berkt (18-30) 040-2537647
Ad van Akere Platanenlaan (58)  040-2536091
Claudia Mohns Beier  (11) 040-8426588
Yvonne Spijker Nieuwe Kerkstraat(50a) & Berkt  (1-19) 040-2411908 
Wim Luijkx Feit (43)  & Tus 040-2543107
Riny van de Pol Severinus woningen 040-2586534
Berrie van Heugten Buurtbrigadier 0900-8844

 

Meldingen en nuttige telefoonnummers

Dringende, kritieke situaties: Alarmnummer 112
Minder dringende situaties/ buurtbrigadier: Algemeen meldnummer Politie 0900-8844
Opmerkingen over bestrating, groenonderhoud en verlichting: Gemeente Veldhoven 040-2584444
Milieu overtredingen: Milieuwacht 040-2584345
Algemeen: Gemeentehuis 040-2584411